Millora dels col·lectors d'Aiguafreda


Millora dels col·lectors d'Aiguafreda

Renovació d'aquells trams de col·lector en alta que es troben en mal estat o que presenten problemes de capacitat.

Client:
Consorci Besòs Tordera
Localització:
Barcelona
Període:
Gener de 2018 - en execució
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Canals
Import:
1.684.916,39 € (IVA no inclòs)

El Consorci Besòs Tordera està integrat per 68 organitzacions, de les quals 64 són municipis del Barcelonès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una població de prop de 2.400.000 habitants. 
 
La resta d'integrants són la Diputació de Barcelona, ​​l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
 
Les línies d'actuació del Consorci són el sanejament en baixa (claveguerams municipals), el sanejament en alta (control d'abocaments, col·lectors, bombaments i estacions depuradores d'aigües residuals −EDAR−), la millora del medi fluvial, la promoció i educació ambiental i el suport als ens consorciats.
 
L'obra adjudicada a Sorigué consisteix en la renovació d'aquells trams de col·lector en alta que es troben en pitjor estat o que presenten problemes de capacitat.
 
El tram Congost Nord correspon a la part alta dels col·lectors d'Aiguafreda. Té una longitud de 232,38 m. En aquest tram hi ha sis pous de registre. Part d'aquest tram, a la part nord d'Aiguafreda, a l'altura de la nau de servei de l'Ajuntament, està actualment fora de servei.

En aquesta zona es va construir una estació de bombament de petites dimensions i una conducció de bypass del col·lector per tal de conduir les aigües residuals per fora de la llera en un tram especialment problemàtic.
 
El tram Congost Sud és el tram de 1.923,11 m de longitud comprès entre la zona del final del carrer Nou de Sant Martí de Centelles i l'entrada a l'EDAR de Tagamanent. És un tram d'especial dificultat, ja que es troba confinat dins de la llera, entre la carretera C-17 i el talús de la muntanya o la via del ferrocarril. La llera és estreta i sinuosa en general. El subsòl està format per còdols de grans dimensions i roca amb diferents graus de meteorització. El nivell freàtic, lògicament pel fet de tractar-se del llit d'un riu, es troba molt pròxim a la superfície.
 
A la zona del càmping Avencó es preveu la realització d'una connexió per recollir les aigües del càmping i els habitatges existents a la zona al nucli de Tagamanent.
 
A més, s'executen tres actuacions singulars principals: la formació de dos sobreeixidors, associats a la formació de les connexions als nous trams de col·lector i la demolició d'una estació de bombament d'aigües residuals al tram Congost Nord.

 
Descàrregues