Estació de bombament i conducció


Estació de bombament i conducció

Connexió entre les estacions de potabilització d'aigua de Llobregat (Abrera) i del Ter: Tram Fontsanta - Trinitat. Estació de bombament i conducció entre el dipòsit de la Fontsanta i l'autopista B-23, Barcelona.

Client:
ATLL - Aigües Ter - Llobregat
Localització:
Barcelona
Període:
De març de 2007 a desembre de 2009
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Import:
17.816.596,77 € (IVA exclòs)

Les obres van consistir en la connexió entre les estacions de potabilització d'aigua del Llobregat (Abrera) i del Ter. Estació de bombament i conducció entre el dipòsit de la Fontsanta i l'autopista B-23.

UTE: Acsa, Befesa y Six Constructor.

Execució de l'estació de bombament semienterrada de Fontsanta amb mesures aproximades de 41,65m x 21,20m x 8,20m i estructura de formigó armat. Es van realitzar les conduccions entre Fontsanta amb l'autopista B-23 i la connexió amb l'artèria existent; diàmetre nominal 2.400mm, i la conducció de by-pass de l'estació de bombament.

Com a sistema antiariet de la impulsió es va executar una xemeneia d'equilibri de 6,5m de diàmetre interior i aproximadament 37m d'altura.

D'igual manera, es van executar les conduccions i connexió dels dipòsits de Fontsanta, connexió amb els dipòsits d'Abrera, instal·lacions elèctriques de control i automatització, reposició de serveis afectats, ferms i paviments i mesures correctores d'impacte ambiental.

En el conjunt d'aquestes obres es va incloure l'execució de 2.066m de canonada d'acer amb soldadura helicoïdal, amb un recobriment exterior de polipropilè extrusionado amb tres capes, revestiment interior amb pintura de poliuretà. També es va incloure l'execució de bombament amb una potència total instal•lada de 3.600 kw i una pressió de disseny de 100 m.c.a.

 

Galeria d'imatges