Ampliació de la zona reguívol del pantà de Guiamets, Tarragona


Ampliació de la zona reguívol del pantà de Guiamets, Tarragona

Ampliació de la zona reguívol del pantà de 200,74 ha, mitjançant 2 noves xarxes.

Client:
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya
Localització:
Tarragona
Període:
Novembre 2019 – març 2022
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Embassaments, preses i pantans
Import:
1.381.990 € (sense IVA)
Ampliació de la zona reguívol de l'àmbit del pantà de Guiamets, de 200,74 ha, mitjançant 2 noves xarxes situades al nord (152,64 ha) i al sud (48,10 ha). Els principals conreus són vinya, cirerer, olivera i ametller. Per permetre l'increment del reg, cal modificar els equips de bombament de l'estació de bombament Tosseta, substituint 390 ml de la impulsió per increment del timbre de PN16 a PN20 i implementant un nou bombament per a la zona sud.
 
Canonada: Nou ramal de derivació de la xarxa nord; formació de les noves xarxes de distribució (secundària i terciària) de les zones nord i sud. La solució escollida és la canonada PEAD PN 10-16-20-25. En total 34.800 ml.
 
Moviment de terres: 12.000 ml d'obertura de pista; excavació amb rasadora (18.000 m³); formació de llit amb material de l'excavació (6.700 m³) i reblert de 20 cm envolupant (10.400 m³)
Les actuacions a l'estació de bombament Tosseta són les següents: substitució de vàlvules i brides per augmentar a PN25; substitució dels calderins PN16 per PN25; instal·lació d'una vàlvula reguladora de pressió aigüa avall de la connexió de la canonada que arriba al sector nord, mitjançant sifó invertit. 
 
El nou bombament pel sector sud es compon de 2+0 bombes de cambra partida de 75 kW, amb canonada d'impulsió Ø100 i PN25.
 
Els hidrants: d'agrupació de 2-4" i d'1-6-10 preses (en total 15 hidrants), amb un total de 86 preses amb les corresponents vàlvules hidràuliques.
 
Es completa l'actuació amb l'electrificació de l'EB Tosseta, la implantació del nou telecontrol dels nous equips i xarxes i l'aplicació de mesures correctores d'impacte ambiental. 
 
Descàrregues