Energia

Energía #1

Energia


Som experts en la generació d'energia elèctrica renovable i en la millora de l'eficiència energètica en edificis i instal·lacions industrials.

Amb l'objectiu de respondre a la demanda per la descarbonització i la racionalització del consum energètic, a Sorigué desenvolupem projectes de generació d'energia elèctrica renovable tant amb connexió a xarxa a través de parcs fotovoltaics, com mitjançant instal·lacions per a l'autoconsum i generació distribuïda. A més, contribuïm a la millora de l'eficiència energètica en instal·lacions industrials i edificis de tota tipologia.

Aquesta línia de negoci és desenvolupada per Ecotelia, Acsa Obras e Infraestructuras i Axer.


Parcs fotovoltaics

Desenvolupament "greenfield", construcció, i explotació de parcs solars fotovoltaics.

Ens encarreguem d'obtenir els permisos i del disseny i enginyeria del projecte. A més, realitzem la construcció, compra i muntatge d'equips fins a la posada en marxa. Finalment, podem assumir l'explotació comercial del parc, incloent-hi la seva operació i manteniment.


Autoconsum i generació distribuïda

Som responsables de la generació elèctrica aïllada o amb injecció a xarxa per als sectors residencial, terciari, industrial i dotacional amb diferents tecnologies: plaques fotovoltaiques, aerotermia, geotèrmia, biomassa, entre altres.

L'autoconsum dota d'autonomia energètica no sols en zones aïllades de la xarxa, sinó també en urbanes. Oferim models contractuals de venda de l'energia produïda per les mateixes instal·lacions.

Projectes

Sorigué és empresa homologada per l'Ajuntament de Barcelona: MES Barcelona


Eficiència energètica

Desenvolupem projectes d'eficiència energètica a edificis i instal·lacions industrials. Posseïm una gran experiència en l'execució de reformes, en l'operació i el manteniment d'instal·lacions.

Aquests projectes inclouen l'auditoria energètica, així com la consegüent reforma orientada a l'estalvi energètic, contemplant reenginyeria de layout i instal·lacions per potenciar l'ús d'energies renovables i alternatives d'alta eficiència.


Serveis Energètics (ESE)

Duem a terme contractes sota la modalitat d'Empresa de Serveis Energètics (ESE).

Realitzem projectes d'autoconsum i eficiència energètica, assumint les inversions sense desemborsaments per part del client. Com a contraprestació, s'estableixen contractes de venda d'energia entre el client i les ESE de Sorigué. Després del període pactat, les inversions passen a ser propietat del client.

T'ajudem a fer el teu projecte realitat

Contacta amb nosaltres