Planta d’ozonització a l’Ampolla


Planta d’ozonització a l’Ampolla

Redacció del projecte d’obra i realització de les obres de construcció d’una planta d’ozonització a l’estació de tractament d’aigües potables de l’Ampolla, Tarragona.

Client:
Consorci d’Aigües de Tarragona
Localització:
Tarragona
Període:
De setembre del 2015 a setembre del 2016
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Potabilitzadores
Import:
4.598.300,02 € (IVA exclòs)

Execució dels elements necessaris per dotar l’estació de tractament d’aigua potable de l’Ampolla dels equips i les instal·lacions necessaris per a la dosificació d’ozó com a agent oxidant, 

tant en preoxidació com en una fase intermèdia prèvia a la filtració en carbó actiu existent. La generació d’ozó es farà mitjançant oxigen com a element precursor. La instal·lació tindrà capacitat per tractar 4,2 m3/s d’aigua.

 
DETALLS

Dades tècniques

Arquetes:  
Arquetes de mesurament de cabal d’entrada i de sortida: substitució del cabalímetre d’ultrasònic a electromagnètic.

Preozonització:   
Generació d’ozó, tres (2 + 1) generadors de 5,998 kg O3/h en el 12% de capacitat unitària.

Transport d’ozó en canonades de DN50 amb les vàlvules, els cabalímetres i els analitzadors d’alta concentració corresponents per regular cabals i dosis.

Instal·lació de refrigeradores, tres (2 + 1) amb una capacitat de 72 kW de potència frigorífica.

Injecció i dispersió d’ozó mitjançant mesclador estàtic Stati Flo.

Una cambra de contacte de 420 m3 estanca, dotada d’una vàlvula de sobre-baixa-pressió i d’un analitzador d’ozó residual a l’aigua.

Destructor d’ozó, un de 70 Nm3O3/h de capacitat.

Postozonització:
Generació d’ozó, tres (2 + 1) generadors de 10.975 kg O3/h en el 12% de capacitat unitària.

Transport d’ozó en canonades de DN50 amb les vàlvules, els cabalímetres i els analitzadors d’alta concentració corresponents per regular cabals i dosis.

Instal·lació de refrigeradores, tres (2 + 1) amb una capacitat de 111 kW de potència frigorífica.

Una cambra de contacte de 3.150 m3 estanca, dividida en 2 subcambres de 3 compartiments cadascuna.

Dosificació d’ozó mitjançant xarxa de 44 difusors de disc ceràmic per cada 2 línies, de 117 mm. 

Dos destructors d’ozó de 115 Nm3O3/h de capacitat unitària.

Emmagatzematge i dosificació d’oxigen:
Dipòsit criogènic vertical de 30.000 kg d’oxigen líquid i posterior gasificació.

Bancada de 10 m x 6 m per al suport dels dipòsits criogènics i les línies de gasificació.

Hipoclorit:
Dos dipòsits de PEAD d’emmagatzematge de 25.000 L cadascun.

Cubeta de retenció de 8 m de llarg, 4,5 m d’ample i 1 m d’alt.

Una bomba de descàrrega de l’hipoclorit sòdic de 25 m3/h.

Dues bombes dosificadores (una d’elles, de reserva) de tipus membrana de 500 L/h.

Descàrregues