Catàleg comercial

Catàleg comercial

 

Carreteres i túnels

Sorigué està especialitzat en obres lineals exteriors, així com en obres subterrànies de gran envergadura. El grup és també especialista en la conservació integral de carreteres, autopistes i infraestructures ferroviàries i aeroportuàries.