Construcció de l'EDAR d'Orbaiceta i renovació del seu col·lector est


Construcció de l'EDAR d'Orbaiceta i renovació del seu col·lector est

Construcció d'una estació depuradora mitjançant un sistema de llit bacterià de farcit petri amb la seva corresponent decantació primària, secundària i d'aiguamolls artificials per al municipi d'Orbaiceta a Pamplona, Navarra.

Client:
Navarra de Infraestructures Locals, S.A. (NILSA)
Localització:
Navarra
Període:
Setembre de 2019 - febrer de 2020
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Estacions de reg
Import:
238.518,13 € (IVA excluido)
Construcció d'una estació depuradora mitjançant un sistema de llit bacterià de farcit petri amb la seva corresponent decantació primària, secundària i d'aiguamolls artificials. 
 
Les aigües tractades es condueixen a la xarxa existent i es dirigeixen a l'actual fossa sèptica per finalment ser abocades al riu Irati.
 
Llit bacterià: Sistema de distribució de l'aigua mitjançant dos balancins (ding-dong) que percola per farcit petri fins a canals de recollida sota reixes prefabricades de formigó.
Decantació primària i secundària: Imhoff circular de 3 metres prefabricat amb polièster reforçat amb fibra de vidre. Volum de decantació de 14,64 m³ i 7,87 m³ de fangs.
 
Aiguamolls artificials:  Sistema de refinament i laminació de 115 m² i 0,80 m de profunditat ple de graves, que incorpora 800 plantes (tifàcies) amb interès de fitoremediació assignat.
 
Urbanització:  Pavimentació, tancament, revegetació mitjançant arbustos, la hidrosembra i una xarxa d'aigua potable. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Població tractada
350 habitants equivalents
 
Cabal de disseny
42 m³/d
 
Excavació en roca
595 m³
Col·lector de canonades PVC DN250
137 m
 
Formigó HA-30/P/19/IV+Qb
95 m³
Paviment de formigó HF 3,5 de 20 cm de gruix
207,90 m²
 
Plantacions i hidrosembra
600 m²
Descàrregues


Galeria d'imatges