Construcció de dipòsit de laminació de puntes de cabal de l'EDAR de Sa Coma, a Mallorca


Construcció de dipòsit de laminació de puntes de cabal de l'EDAR de Sa Coma, a Mallorca

Valoració de l'obra civil, els equips i les instal·lacions necessaris per a la construcció i per al funcionament adequat d'un dipòsit que permeti laminar les puntes de cabal d'aigua pretratada a l'EDAR de Sa Coma.

Client:
Empresa Municipal Bellver, S.A., Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Localització:
Illes Balears
Període:
Març 2022 – Maig 2023
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Depuradores
Import:
906.774,62 € (IVA exclòs)
El municipi de Sant Llorenç des Cardassar, a Mallorca, necessita un dipòsit en capçalera de planta per poder laminar les puntes de cabal i maximitzar el volum d'aigua que tracta la depuradora, alhora que es redueix el volum d'aigua sense tractament que s'aboca al medi receptor.  
 
Amb aquest projecte es construeix un dipòsit de formigó armat semienterrat de laminació de cabals d'aigua pretratada, juntament amb els equips, la instal·lació elèctrica i de control i les seves conduccions associades. El dipòsit compta amb dimensions interiors de 8 × 42 metres i una alçada lliure mínima de 6 metres. 
· Conducció d'entrada: es modifica la configuració actual, substituint la conducció al tram paral·lel a la nau de pretractament per una altra de les mateixes característiques.
 
· Dipòsit de laminació: es conforma com una estructura semienterrada de formigó armat, de planta rectangular amb un únic vas.
 
· Conducció d'alleujament: fabricada en polietilè DN500 mm fins a arribar a la conducció d'alleujament general.
 
· Bombeig de buidatges: es projecten dues bombes submergides de buidatge de 13,5 kW —una en funcionament i una altra en reserva activa—, a més d'una tercera bomba de dimensions menors i motor de 2,4 kW per al buidatge del propi fossat de bombes.
 
Descàrregues


Galeria d'imatges