Desenvolupament d'una xarxa en alta per a la distribució d'aigua potable a l'illa de Mallorca


Desenvolupament d'una xarxa en alta per a la distribució d'aigua potable a l'illa de Mallorca

Obres per a la conducció d'aigua potable i construcció de dipòsits reguladors i edificis de control.

Client:
Abaqua - Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Localització:
Illes Balears
Període:
Abril 2020 – Abril 2023
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Canals
Import:
8.279.502,58 € IVA no inclòs

La creixent demanda d'aigua als municipis de Petra, Ariany, Manacor i, en general, a la zona del Pla i del Llevant ha provocat la salinització dels aqüífers a causa de la intrusió marina. 

A més, molts pous presenten un contingut alt de nitrats i clorurs que converteixen l'aigua en un recurs no apte per al consum humà.
Aquest projecte inclou la construcció de la xarxa de conducció d'aigua potable provinent de l'aqüífer de Sa Marineta, de S'Estremera o de la dessaladora d'Alcúdia.

Una aportació subministrada per Abaqua (Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental), empresa responsable de diluir els cabals bombats des dels pous municipals i optimitzar l'aigua. Les obres també inclouen dos dipòsits i dos edificis de control.
 
El projecte s'emmarca dins de la planificació global aprovada al Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears que recull el desenvolupament de la xarxa en alta des de Maria de la Salut fins a Manacor. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Dipòsit Maria de la Salut 6.000 m3
 
Edifici de control Maria de la Salut 20 m2
 
Conducció principal – primer tram 332,25 m

 

Conducció principal – segon tram 9.643,83 m
 
Ramal a Ariany 2.670,91 m
Dipòsit Petra 1.920 m3 
 
Ramal a Petra 360,86 m 
 
Edifici de control Petra 20 m2
 
Descàrregues


Galeria d'imatges