Negoci responsable

Negoci responsable

Creiem fermament que el creixement i el valor d’un negoci només s’aconsegueixen amb una gestió responsable que garanteixi la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

El 2019 hem obtingut dues certificacions de referència que marquen un fet diferencial en el sector: Compliance Penal i Responsabilitat Social.

L'obtenció d'aquestes certificacions reafirma el nostre compromís amb el creixement responsable, un dels pilars del nostre Pla Estratègic, que buscar assegurar el desenvolupament sostenible del grup.

La norma Compliance Penal certifica que el nostre grup empresarial posseeix i aplica un conjunt d'eines de caràcter preventiu que garanteixen que la nostra activitat es desenvolupa en inclinació a les normes legals.

La certificació en Responsabilitat Social conforme a l'estàndard IQNet SR10, primer estàndard internacional de sistema de gestió de la responsabilitat social, acredita la correcta integració de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos del grup empresarial.

Compliment

La responsabilitat en el negoci es construeix a través d’un sistema de compliment robust, integrat per un codi ètic del qual es desprenen les polítiques d’empresa. Aquest sistema té com a objectiu definir els principis d’actuació del personal i de la direcció de l’organització i interpel·la a totes les persones que es relacionen amb el grup. El sistema de qualitat també garanteix el compliment d’uns estàndards i normes de referència a tota la cadena de valor.

A Sorigué també apostem per la transparència i el diàleg amb els grups d’interès. Publiquem les nostres fites més importants a la memòria de sostenibilitat i obre vies de comunicació bidireccionals a través del canal ètic i les xarxes socials.