Negoci responsable

Negoci responsable

Sorigué creu fermament que el creixement i el valor d’un negoci només s’aconsegueixen amb una gestió responsable que garanteixi la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

L’empresa treballa per a que el negoci creixi de forma sostenible i aposta per transferir el coneixement i valor generat als seus clients i col·laboradors.

La responsabilitat en el negoci es construeix a través d’un sistema de compliment robust, integrat per un codi ètic del qual es desprenen les polítiques d’empresa. Aquest sistema té com a objectiu definir els principis d’actuació del personal i de la direcció de l’organització i interpel·la a totes les persones que es relacionen amb el grup. El sistema de qualitat també garanteix el compliment d’uns estàndards i normes de referència a tota la cadena de valor.

Sorigué també aposta per la transparència i el diàleg amb els grups d’interès. Publica les fites més importants a la memòria de sostenibilitat i obre vies de comunicació bidireccionals a través del canal ètic i les xarxes socials.