Obres d’optimizació i modernització de la presa de Sotiel-Olivargas a Huelva


Obres d’optimizació i modernització de la presa de Sotiel-Olivargas a Huelva

Rehabilitació i restauració de la presa de Sotiel-Olivargas de Huelva per optimitzar la infraestructura existent i posar en marxa el servei.

Client:
Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Delegació Territorial a Huelva
Localització:
Huelva
Període:
Novembre 2018 – Juny 2021
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Import:
4.042.828 € sense IVA
En compliment del Reglament Tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments (RTSPE) es desenvolupa un conjunt d'actuacions per a optimitzar la presa de Sotiel-Olivargas, situada a Almonaster La Real. Les obres de rehabilitació i restauració permeten posar en servei la infraestructura garantint el recurs hídric a la zona i minimitzant les pèrdues actuals.
 
Els treballs previs consisteixen en la senyalització d'obra, neteja, instal·lacions provisionals d'enllumenat i força de galeria, demolicions, retirada de ferralla i d'equips fora de servei i acovardeixi d'aigua de les galeries.
 
Posteriorment, es realitza una pantalla d'impermeabilització del fonament així com injecció de les seves drenis, es procedeix a injectar o reinjectar, segons sigui el cas, cadascuna de les juntes transversals de la presa, s'obre una nova xarxa de drenatge i es recuperen els drenis de pell.
Les quatre comportes Bureau són substituïdes i s'instal·len dues vàlvules Howell Bunger. A més, es procedeix a l'assaig de model reduït de la presa amb rehabilitació del sobreeixidor i parament d'aigües avall.
 
L'edifici de coronació es rehabilita com a sala d'emergència i es construeix un nou edifici magatzem amb elements restaurats o de nova instal·lació.
 
Finalment, s'executen obres de neteja del llit receptor aigües avall, es condiciona el camí d'accés a la presa i s'instal·la una nova línia elèctrica de mitjana i baixa tensió. També són destacables la instal·lació de l'equipament d'auscultació i automatització, la partió i amollonament de l'embassament i la implantació del Pla d'Emergència.
 
DETALLS

Dades tècniques

Termini d'execució
24 mesos
 
Impermeabilització i drenatge
3.447 m de perforació de trepant en formigó i en roca.
Electricitat i enllumenat

3.000 m de línia aèria de mitja tensió de 15/20 Kv per subministrament a la presa.
 

Pavimentacions

22.225 m² de ferm d'aglomerat asfàltic en camí d'accés a la presa.
Llera d'aigües avall
Fusteria metàl·lica 567 m³ d'escullera de pedra de 500-1000 kg per a protecció de llera.
 
Fusteria metàl·lica 
620 m de fabricació i muntatge de barana metàl·lica d’1 m d’altura.
Descàrregues


Galeria d'imatges