Manteniment dels sistemes de sanejament de Granollers, La Garriga i El Congost

Servicios de operación de los sistemas de saneamiento Granollers, La Garriga y Congost

Manteniment dels sistemes de sanejament de Granollers, La Garriga i El Congost

Operació i manteniment del sistema de depuradores de Granollers, La Garriga i El Congost, amb una capacitat de tractament més gran de 38 milions de litres d’aigua residual al dia, canalitzats mitjançant una xarxa de col·lectors de 40 km i 6 estacions de bombament per a una població de 146.454 hab/equivalents.

Client:
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós (CCCB)
Localització:
Barcelona
Període:
Dos anys (2017-2019) Prorrogable 1 any més
Tipus de servei:
Operació i manteniment
Import:
5.290.738,20 €

EDAR Granollers:        
Tracta un cabal de 30.000 m3/dia. Recull les aigües residuals de Canovelles, part de Les Franqueses del Vallès i Granollers, així com dels assentaments industrials implantats a la zona. La xarxa de col·lectors en alta és de 22 km de longitud.
L’esquema de funcionament de la planta és el següent:
- Línia d'aigua: bombament d'entrada, tamisat de fins, desarenador-desgreixador, decantació primària, reactor biològic, decantació secundària (clarificadors).
- Línia de fangs: tamisat de fangs primaris, espessidor (gravetat) de fangs primaris, espessidor de fangs biològics mitjançant centrífugues, digestor anaerobi, deshidratació dels fangs mitjançant decantador centrífug.
- Línia de gas: el biogàs produït als digestors s'aprofita per generar energia calorífica (manteniment dels digestors) i energia elèctrica mitjançant grups de cogeneració.

 

EDAR La Garriga:
Tracta un cabal de 7.000 m3/dia. Recull les aigües residuals del municipi de La Garriga i una part de l'Ametlla del Vallès. El procés de la depuradora és del tipus biològic. La línia d’aigua consta de bombament d’entrada, tamisat de fins, desarenador-desgreixador, reactor d'aeració prolongada i sortida d'aigua al riu Congost. Els fangs generats es concentren en un espessidor per gravetat i es deshidraten mitjançant decantador centrífug.

EDAR El Congost: 
Tracta un cabal de 1.150 m3/dia. Reculls els abocaments del municipi d’Aiguafreda (Vallès Oriental) i de Sant Martí de Centelles (Osona). La planta depuradora és un tractament biològic. La línia d'aigua consta d’estació de bombament, pretractament, reactor biològic, decantació secundària i abocament al riu Congost. La línia de fangs s’inicia a la purga del decantador secundari i continua per la sitja de fangs. Compta amb deshidratació mecànica mitjançant decantador centrífug. 

 
Descàrregues


Galeria d'imatges