Programes d'inversió - Infraestructures

Programes d'inversió

 


Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital

En el marc del Pla de Recuperació, transformació i Resiliència (PERTE) del Govern d'Espanya, el Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation, té com a objectiu donar suport a un transport sostenible i digital.

Equip d’escumació de betum

Beneficiari: Vialex
Inversió total: 57.097€
Importe de l'ajut: 22.839€

La tecnologia basada en l'escumació del betum s'utilitza a la fabricació de mescles bituminoses amb l'objectiu de disminuir la seva viscositat i, per tant, reduir la temperatura necessària per embolicar òptimament als àrids.

L'adquisició de l'equip d'escumació de betum aporta a les activitats de l'empresa diferents millores en matèria de sostenibilitat. D'una banda, permet l'estalvi energètic i, per l'altre, potència l'economia circular mitjançant l'augment de l'ús de material asfàltic.