Innovació

Innovació

L’empresa aposta per un model d’innovació sostenible, que explota i alhora protegeix el coneixement que hi ha a Sorigué.

Sorigué treballa en el foment d’una cultura innovadora que es tradueix en la valorització i el desenvolupament d’idees noves per a productes i serveis, l’anàlisi permanent de tendències, la compra i la venda de tecnologies, i la gestió de projectes d’R+D+I.

Consell Assessor d’Innovació

En aquest context, el 2015 Sorigué ha creat el seu Consell Assessor d’Innovació. La finalitat d’aquest nou òrgan consultiu i assessor de l’activitat d’R+D+I és contribuir a crear un ecosistema que afavoreixi projectes propis i externs, i fer de «radar» de les tendències potencialment més profitoses en l’àmbit nacional i internacional en els sectors en què el grup treballa i en nous sectors d’activitat.

Els membres constituents del consell assessor són Ana Vallés, presidenta de Sorigué, i professionals de prestigi reconegut en les seves àrees de coneixement: Rolf Tarrach, president de l’Associació Europea d’Universitats (EUA, per la sigla en anglès); Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); Núria Sebastián, vicepresidenta del Consell Científic del Consell Europeu de Recerca (ERC, per la sigla en anglès), i Marcos Urarte, consultor estratègic i expert en innovació.

Laboratori d’investigació

Sorigué ha estat, històricament, un referent en matèria de qualitat de productes en el sector asfàltic i d’àrids. En la seva aposta per la innovació i la sostenibilitat, el 2010 va crear el seu laboratori d’investigació, amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement dels materials i de consolidar l’experiència adquirida, com també de dotar l’empresa d’un centre de control intern dels materials fabricats a les instal·lacions pròpies.

Aquest centre, ubicat al complex industrial de la Plana del Corb, disposa d’un equip tècnic altament qualificat i està dotat dels equips més actualitzats i de les últimes tecnologies en assaig de materials, presents només als laboratoris més especialitzats. El treball de laboratori es divideix en les àrees de control, de disseny i d’investigació.

Més informació

Premis i reconeixements

Entre els guardons obtinguts per Sorigué destaca el premi internacional Emulsar 2010 a la recerca científica en emulsions bituminoses, i el reconeixement de la Unió Europea al Projecte Fènix, la investigació més important feta a Espanya en el sector dels paviments asfàltics.

Entre els anys 2012 i 2017, des del laboratori d’investigació s’han dut a terme, entre d’altres, les següents projectes d’R+D+I, en asfalts:

Mescles bituminoses d’altres prestacions formulades amb noves tecnologies a baixa temperatura (MB2t): desenvolupades per un consorci de cinc empreses del sector liderades per Sorigué, en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC) i el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial espanyol (CDTI).

Emulsió d’altes prestacions per al reciclatge en fred: desenvolupada per Sorigué, l’emulsió ECL2REC permet aconseguir una mescla amb una major cohesió a les primeres fases, fet que la transforma en una alternativa sostenible per a les obres de rehabilitació estructural de ferms envellits.