Innovació

Innovació

L’empresa aposta per un model d’innovació sostenible, que explota i alhora protegeix el coneixement que hi ha a Sorigué.

Sorigué treballa en el foment d’una cultura innovadora que es tradueix en la valorització i el desenvolupament d’idees noves per a productes i serveis, l’anàlisi permanent de tendències, la compra i la venda de tecnologies, i la gestió de projectes d’R+D+I.

Consell Assessor d’Innovació

En aquest context, el 2015 Sorigué ha creat el seu Consell Assessor d’Innovació. La finalitat d’aquest nou òrgan consultiu i assessor de l’activitat d’R+D+I és contribuir a crear un ecosistema que afavoreixi projectes propis i externs, i fer de «radar» de les tendències potencialment més profitoses en l’àmbit nacional i internacional en els sectors en què el grup treballa i en nous sectors d’activitat.

Els membres constituents del consell assessor són Ana Vallés, presidenta de Sorigué, i professionals de prestigi reconegut en les seves àrees de coneixement: Rolf Tarrach, president de l’Associació Europea d’Universitats (EUA, per la sigla en anglès); Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); Núria Sebastián, vicepresidenta del Consell Científic del Consell Europeu de Recerca (ERC, per la sigla en anglès), i Marcos Urarte, consultor estratègic i expert en innovació.

Laboratori d’investigació

Sorigué ha estat, històricament, un referent en matèria de qualitat de productes en el sector asfàltic i d’àrids. En la seva aposta per la innovació i la sostenibilitat, el 2010 va crear el seu laboratori d’investigació, amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement dels materials i de consolidar l’experiència adquirida, com també de dotar l’empresa d’un centre de control intern dels materials fabricats a les instal·lacions pròpies.

Aquest centre, ubicat al complex industrial de la Plana del Corb, disposa d’un equip tècnic altament qualificat i està dotat dels equips més actualitzats i de les últimes tecnologies en assaig de materials, presents només als laboratoris més especialitzats. El treball de laboratori es divideix en les àrees de control, de disseny i d’investigació.

Més informació

Premis i reconeixements

Entre els guardons obtinguts per Sorigué destaca el premi internacional Emulsar 2010 a la recerca científica en emulsions bituminoses, i el reconeixement de la Unió Europea al Projecte Fènix, la investigació més important feta a Espanya en el sector dels paviments asfàltics.

Entre els anys 2012 i 2017, des del laboratori d’investigació s’han dut a terme, entre d’altres, les següents projectes d’R+D+I, en asfalts:

Mescles bituminoses d’altres prestacions formulades amb noves tecnologies a baixa temperatura (MB2t): desenvolupades per un consorci de cinc empreses del sector liderades per Sorigué, en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC) i el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial espanyol (CDTI).

Emulsió d’altes prestacions per al reciclatge en fred: desenvolupada per Sorigué, l’emulsió ECL2REC permet aconseguir una mescla amb una major cohesió a les primeres fases, fet que la transforma en una alternativa sostenible per a les obres de rehabilitació estructural de ferms envellits.

Projectes d'innovació

Sorigué ha iniciat diversos projectes d'investigació, entre els quals destaquen:

Projecte Electrowetland: desenvolupa una nova tecnologia híbrida, basada en la millora de la tecnologia de llacunatge o wetsland, utilitzada en la depuració d'aigües residuals urbanes. La nova tecnologia millora l'eficiència en el procés d'eliminació de la matèria orgànica en aigües residuals, al mateix temps que recupera energia elèctrica. En col·laboració amb el centre tecnològic Leitat.

Projecte Watertur: investiga noves tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l'aigua en instal·lacions turístiques. La investigació pretén desenvolupar tecnologies innovadores per optimitzar i dotar de major intel·ligència els principals punts de consum i depuració d'aigua. En col·laboració amb el centre tecnològic Leitat.

Més informació