Ampliació del sistema d'afinament i control d'aigües depurades de l'EDAR de Cintruénigo, Navarra


Ampliació del sistema d'afinament i control d'aigües depurades de l'EDAR de Cintruénigo, Navarra

Construcció d'un emissari d'aigües residuals per a transportar l'abocament final de l'EDAR de Cientruénigo fins a un aiguamoll artificial. L'obra inclou també la instal·lació d'un sistema d'alleujament a l'entrada de la planta depuradora.

Client:
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (Nilsa)
Localització:
Navarra
Període:
Agost 2020 - gener 2021
Tipus de servei:
Infraestructures hidràuliques
Import:
377.658,65 € (IVA exclòs)
En funcionament des de gener de 1996, l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) Cintruénigo aboca les seves aigües al riu Alhama. Amb la finalitat de minimitzar l'impacte ambiental de l'abocament, es proposa dotar a la planta d'un sistema d'afinament i control de les aigües. La solució adoptada és la construcció d'un aiguamoll artificial sota la planta per a reconduir fins allí l'abocament final.
 
Amb una capacitat d'arrossegament de 250 litres per segon, el nou emissari consta de dos sifons: un mitjançant ataguía per a travessar el riu Alhama i un altre al costat de l'aiguamoll per a arribar fins ell de la forma més directa possible.
A més, a l'entrada de la depuradora s'instal·la un sobreeixidor amb una vàlvula reguladora de cabal i un sistema de tamisat del cabal alleujat. Aquest últim està compost per tres sacs de 600 mm de diàmetre, capaços d'absorbir un cabal unitari de 1,16 m³/seg.
 
Amb una superfície de 4.972m2, l'aiguamoll compta amb Phragmite australis com a espècie vegetal dominant. Per a la seva revegetació s'empren salzes i tamarices. La urbanització de l'obra es realitza mitjançant pavimentació i tancament del sobreeixidor i de l'aiguamoll.
 
DETALLS

Dades tècniques

Cabal mitjà
1.900 m³/dia

Cabal admissible
21.600 m³/dia

Col·lector canonada PVC DN500
868,57 ml

Col·lector canonada PVC DN500
199,40 ml

Formigó HA-30/P/19/IV+Qb 
138,23 m³

Paviment de formigó HF 3,5 de 20 cm d'espessor
320 m²

Plantacions Phragmite australis
2.000 uds

Descàrregues


Galeria d'imatges