Planta dessaladora Mutxamel


Planta dessaladora Mutxamel

Projecte, construcció, muntatge, posada en marxa i explotació d’una planta dessaladora d’aigua marina, més altres obres complementàries, per al subministrament d’aigua potable per a la comarca de la Marina Baixa (Alacant).

Client:
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (acuaMed)
Localització:
Alacant
Període:
De juliol del 2007 a octubre del 2012
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Dessaladores

La dessaladora produeix 50.000 m3/dia d’aigua producte mitjançant el sistema d’osmosi inversa amb tres línies de 16.666 m3/dia. Del conjunt d’obres destaca el doble pretractament mitjançant filtració bicapa de sorra i antracita, amb una primera fase de filtració oberta i una segona de filtració tancada.

La impulsió es realitza des d’una estació de bombament soterrada a la costa per sota del nivell del mar, totalment integrada a l’entorn. A més, disposa d’una instal·lació de remineralització i de bombament d’aigua producte, una instal·lació de tractament de fangs i unes instal·lacions de subministrament elèctric amb una potència d’11.000 kW.

 
DETALLS

Dades tècniques

Conduccions utilitzades

Immissari: 615 metres de canonada de PRFV de D = 1800 mm.

Canonada impulsió aigua de mar: 3.720 metres de canonada de PRFV de D = 900 mm.

 

Canonada de salmorra: 3.630 metres de canonada de PRFV de D = 800 mm.

Emissari: 430 metres de canonada de PEAD de D = 1.200 mm.


Galeria d'imatges