Persones

Persones

Les persones constitueixen un dels eixos principals de la nostra política empresarial, l’objectiu del qual és créixer com a empresa fent créixer els treballadors i treballadores.

Assumim el compromís de fomentar el desenvolupament del nostre equip humà, mitjançant una interacció cooperativa que permeti aprofitar les sinergies generades entre tots els integrants de l’organització.

A fi d’unir esforços en una mateixa direcció i d’assolir alts estàndards de rendiment, hem establert unes competències corporatives, imprescindibles per a l’exercici de tots els llocs de treball.


Plantilla Sorigué

Promig d’edat: 44 anys.

Promig d’antiguitat: 12 anys.Competències corporatives

Treball en equip i en xarxa. Cultura col·laborativa

Implica cooperar i col·laborar en projectes per a la consecució d’objectius compartits, en què tots els treballadors se sentin partícips de la companyia.

Integritat i honestedat

Suposa actuar de conformitat amb les normes ètiques i socials, recollides en el codi ètic de l’organització, dins d’uns paràmetres en què prevalgui la lleialtat, l’honradesa i la sinceritat.

Flexibilitat i adaptació al canvi

És la capacitat de modificar la conducta personal per assolir determinats objectius que fa que sorgeixin canvis en l’entorn.

Orientació al servei i al client

Significa superar les expectatives del client, tant intern com extern, proporcionant les solucions més adients per satisfer-ne les necessitats.

Compromís i lleialtat

És la voluntat d’orientar els interessos i les motivacions personals als valors corporatius. Expressa el grau de compromís i d’implicació amb el projecte del grup.

Envia'ns el teu currículum i revisa les nostres ofertes laborals