Explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament del Grup d'Igualada


Explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament del Grup d'Igualada

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) adjudica el servei d'explotació, operació i manteniment dels sistemes de depuració de Calaf, Igualada, Sant Martí de Tous, Jorba i Sant Martí Sesgueioles.

Client:
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Localització:
Barcelona
Període:
2017-2020, prorrogable 2 años más.
Tipus d'obra:
Operació i manteniment
Import:
7.539.185 € (IVA Excluido)

Els treballs a realitzar són l'operació i el manteniment de les instal·lacions de depuració del Grup d'Igualada, zona de la conca del riu Anoia, per tal de garantir-ne el correcte funcionament i la qualitat de les aigües depurades.

Es tracta un cabal total aproximat de 21.000 m3/dia per a una població equivalent de 290.000 habitants, en 5 sistemes de sanejament amb una xarxa de sanejament amb una longitud superior a 30 km.

 
DETALLS

Dades tècniques

Sistema de sanejament del Grup d'Igualada

El sistema recull i tracta les aigües residuals dels nuclis urbans d'Igualada, Sant Martí de Tous, Calaf, Jorba i Sant Martí de Sesgueioles, província de Barcelona.

El sistema de sanejament d'Igualada consta de 15 km de col·lectors amb 2 bombaments externs i una EDAR amb una capacitat de 21.173 m3/dia. El procés de tractament és biològic, de fangs activats amb eliminació de nitrogen i fòsfor. Consta de pretractament, tractament fisicoquímic, espessiment de fangs per gravetat, digestió anaeròbica i deshidratació mitjançant centrífugues i una desinfecció per reutilització de l'aigua per als serveis de la planta. També disposa d'un sistema de cogeneració mitjançant 5 microturbines amb capacitat de generació de 325 kW. 
 

El sistema de sanejament de Sant Martí de Tous consisteix en 2 km de col·lectors amb un bombament extern i una EDAR amb 240 m3/dia de capacitat de tractament. El procés de tractament de l'EDAR és biològic de fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen i fòsfor. A més, està dotada d'un desbast, un espessiment de fangs per gravetat, una deshidratació mitjançant centrífuga i una desinfecció.

El sistema de sanejament de Calaf consisteix en 3 km de col·lectors i una EDAR amb 800 m3/dia de capacitat. El procés de tractament de l'EDAR és biològic de fangs activats amb eliminació de nitrogen. Està dotada d'un desbast, un espessiment de fangs per gravetat, una digestió de fangs aeròbia termòfila, una deshidratació mitjançant centrífuga i una desinfecció.

El sistema de sanejament de Jorba consisteix en 1,8 km de col·lector i una EDAR amb tractament de ventilació prolongada. Està dotada d'un desbast i un espessiment de fangs per gravetat. La seva capacitat de tractament és de 200 m3/dia.

El sistema de sanejament de Sant Martí de Sesgueioles posseeix 107 m3/dia de capacitat. L'EDAR disposa d'un tractament primari mitjançant fossa sèptica i un tractament secundari mitjançant un filtre de flux subsuperficial.

Descàrregues


Galeria d'imatges