Millora del sistema de prevenció de catàstrofes de les preses de Guadalhorce i Guadalteba, Màlaga


Millora del sistema de prevenció de catàstrofes de les preses de Guadalhorce i Guadalteba, Màlaga

Millora del sistema de prevenció de catàstrofes de les preses de Guadalhorce i Guadalteba, Màlaga, incloent-hi l'optimització de la instrumentació i l'automatització dels equips d'auscultació, la implantació del Pla d'Emergència i la integració d'aquests sistemes al Centro de Control de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA).

Client:
Dirección General de Infraestructuras del Agua
Localització:
Màlaga
Període:
Desembre 2022 - Juny 2023
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Import:
1.967.470,30 € (IVA exclòs)
La millora del sistema de prevenció de catàstrofes existent de les preses de Gualhorce i Guadalteba ha requerit les actuacions següents:
 
• Adequació i millora del centre de control, d'equips, de llicències, d'instal·lacions…
• Millores de l'auscultació i l'automatització mitjançant la perforació i les instal·lacions o la substitució dels equips existents.
• Automatització de la presa.
 
La implantació del Pla d'Emergències ha requerit la disponibilitat de les instal·lacions o dels conceptes següents:
 
• Equipar el Centro de Control de Cuenca i el Centro de Control de la Presa.
• Implantar un sistema de comunicació redundant (primari i secundari) que uneixi els organismes i dependències implicats.
• Implantar un sistema d'avís a la població (llocs de sirenes als voltants de la presa).
• Millores en la instrumentació i l'automatització del sistema d'auscultació de la presa.
• Formació al personal encarregat de l'explotació.
• Difusió del sistema d'emergència.
 
Paral·lelament a aquests treballs, s'han dut a terme una sèrie d'actuacions complementàries necessàries per a la millora del sistema:
 
• Reforç de la impermeabilització i del drenatge de la Galeria núm. 2.
• Caracterització del fonament i dels materials del cos de presa.
• Reparació de la protecció davant l'onatge del parament d'aigües amunt.
• Actuacions elèctriques.
• Execució d'un heliport d'ús restringit
 
També s'han realitzat aquest seguit de millores:
 
• Millora 1. Anàlisi de l'estabilitat i la deformació dinàmica a partir de les dades de sisme resultant d'un estudi sísmic.
• Millora 2. Anàlisi de patologies potencialment expansives dels formigons.
• Millores en el drenatge longitudinal i transversal del camí que connecta la presa de Guadarranque amb la presa de Guadalhorce-Guadalteba. 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges