Construcció i rehabilitació de col·lector d'aigua bruta, dipòsits i estacions de bombament a Transsilvània, Romania


Construcció i rehabilitació de col·lector d'aigua bruta, dipòsits i estacions de bombament a Transsilvània, Romania

L'obra ha consistit en la substitució de 1.100 m de conducció de 1.000 mm de diàmetre per una canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre del mateix diàmetre. S'han rehabilitat dipòsits i estacions de bombament de tres grans ciutats, Hunedoara, Haţeg i Calan, de la comarca d'Hunedoara, Romania.

Client:
Apa Prov Deva S.A.
Localització:
La resta d’Europa
Període:
Marzo 2014 – julio 2016
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Import:
5.100.000 € (IVA excluido)

S'han rehabilitat dos dipòsits d'aigua potable de 500 m3 cadascun al municipi de Sanpetru, 2 dipòsits de 5.000 m3 a Ciuperca, més 2 dipòsits de 2.500 m3 i 2 de 1.500 m3 a Chizid, tots ells pertanyents a la ciutat de Hunedoara.
 
S'han rehabilitat 2 dipòsits d'aigua potable de 500 m3 i 1 de 1.000 m3 a la ciutat de Haţeg. S'han construït dos nous dipòsits de 750 m3 a la ciutat de Calan. Així mateix, s'han construït 3 estacions de bombament d'aigua a Hunedoara i 2 a Haţeg i, finalment, s'han construït 2 estacions de cloració per als dipòsits de Haţeg i Calan.

Totes les actuacions en els dipòsits rehabilitats s'han executat sense tallar el servei. Tenint en compte que la majoria són complexos d'emmagatzematge doble (2 dipòsits interconnectats amb una càmera de vàlvules), s'ha treballat aïllant-ne un per realitzar els treballs de rehabilitació mentre l'altre seguia connectat a la xarxa.

L'abast ha estat la rehabilitació estructural, la impermeabilització i la substitució de tota la caldereria de les càmeres de vàlvules i estacions de bombament per canonades d'acer inoxidable. S'han substituït totes les vàlvules i s'ha implementat un sistema SCADA que recull la informació de tots els dipòsits. També s'ha rehabilitat tota la urbanització exterior dels complexos d'emmagatzematge.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges