Sistema de sanejament de Terrassa

 

Sistema de sanejament de Terrassa

Adjudicació del servei d’explotació i de manteniment de l’EDAR de Terrassa a l’UTE conformada per Acsa, Obras e Infraestructuras i SAV-DAM, amb l’objectiu d’operar i mantenir les instal•lacions de depuració per garantir-ne el funcionament correcte i la qualitat de les aigües depurades.

Client:
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Localització:
Barcelona
Període:
De març del 2014 a l’actualitat
Tipus d'obra:
Operació i manteniment

L’EDAR de Terrassa disposa d’una línia d’aigua capaç de tractar biològicament 90.000 m3/d d’aigua residual amb un sistema mixt format per un sistema de biomembranes (MBR) amb configuració MLE-modificat (anòxic-òxic) per a 15.000 m3/d, i un tractament híbrid de cultiu suspès i fix amb suport IFAS per als altres 75.000 m3/d.

La línia de fangs està formada per una digestió anaeròbia de fangs formada per dos digestors de 8.730 m3. El fang, un cop digerit, es deshidrata a les instal·lacions de centrifugació, amb la seva evacuació prèvia.

 

Galeria d'imatges