Obres de millora de les infraestructures portuàries a la dàrsena del Molinar de Llevant, Palma de Mallorca


Obres de millora de les infraestructures portuàries a la dàrsena del Molinar de Llevant, Palma de Mallorca

Renovació d'infraestructures de la dàrsena del Molinar de Llevant i adequació de l'entorn urbà al port de Palma.

Client:
Autoritat Portuària de Balears
Localització:
Illes Balears
Període:
Febrer de 2019 a abril de 2021
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Import:
2.551.286,00€ (IVA exclòs) / Modificat: 1.056.736€ (IVA exclòs)
Amb una intensa activitat que inclou vaixells de càrrega, navegació esportiva, embarcacions turístiques i de pesca, el port de Mallorca és el més gran de les Illes Balears. Amb aquest projecte, no sols s'ha optimitzat l'operativitat de la dàrsena del Molinar, sinó que s'ha millorat la integració amb l'entorn urbà. Les noves infraestructures permeten reorganitzar usos i espais portuaris sense donar l'esquena a la ciutat, ja que les remodelacions han eliminat barreres físiques i millorat part del passeig marítim. Amb la demolició parcial de molls per a la construcció d'una nova biga cantil amb canalitzacions de serveis integrades, es detecta el mal estat de tots els molls i s'adopta la decisió de reconstruir-los, per la qual cosa és necessari incloure un modificat en el contracte.
 
Les obres inclouen, entre altres, les següents activitats:
  • Demolició de paviments i murs de tancament.
  • Enderrocament d'estructures al voltant de l'edifici històric del restaurant del Club Marítim Molinar i de les edificacions auxiliars de magatzem i Escola de vela.
  • Construcció d'un nou dic llevant i ampliació de la plataforma de moll per construir un nou edifici de l'Escola de vela i una nova rampa d'embarcacions.
  • Reconstrucció integral del moll ponent.
  • Demolició dels dos pantalans existents al port.
La urbanització de l'entorn comprèn la creació de la plaça Molinar i la plaça de l'Escola de vela amb terrasses a diferents nivells, parterres enjardinats i una terrassa com a mirador sobre el nou edifici de l'escola de vela. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Remodelació del moll ponent
Retirada d'escullera, demolició de biga cantil, construcció de nova biga cantil i reposició d'escullera.
Dic d'escullera exempt
Es construeix als afores del port, enfront de la bocana, per reduir l'agitació a l'interior del Port.
Dragatge de la dàrsena
Fins la cota -1,90m.
 
Nou moll al nord
S'emplena l’extradós per ampliar la plataforma de moll a la zona.
Alineació de molls
Demolició de la rampa de l'actual zona de l'escola de vela i excavació de la plataforma per a nova alineació de molls.
Descàrregues


Galeria d'imatges