Sorigué vol potabilitzar aigua de mar amb un sistema de dessalinització més eficient

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué vol potabilitzar aigua de mar amb un sistema de dessalinització més eficient

9 Desembre 2021

El projecte Low-E valida tecnologies innovadores per a crear un sistema de dessalinització que millori la disponibilitat d’aigua potable. En aquest projecte Sorigué col·labora amb les empreses Tecnalia i Tinnit GmbH i la Universitat de Colònia.

Low-E és un projecte de recerca impulsat per Sorigué que té com a objectiu obtenir aigua apta pel consum mitjançant un sistema de dessalinització d’alta eficiència energètica.  
 
Les plantes dessalinitzadores treballen en la separació de les sals per poder genera aigua de mar apta pel consum humà, però, segons un estudi recent de la Universitat de Nacions Unides, aquestes plantes generen un 50% més de salmorra del que es pensava fins al moment. S’estima que per a produir un litre d’aigua potable es generen 1,5 litres de salmorra. El gran desafiament de Low-E és reduir aquest volum d’efluent i fer front a l’escassetat d’aigua mitjançant una tecnologia sostenible, eficient i econòmicament viable.  
 
Materials innovadors i tecnologies de baix impacte 
 
La tecnologia investigada per Sorigué, la desionització capacitiva (CDI), necessita una tercer part de l’energia utilitzada en els sistemes convencionals i permet obtenir un 30% més d’aigua apta per al consum. El procés es completa amb l’ús d’un cristal·litzador, un sistema que té per objectiu minimitzar la quantitat de residus generats per tal d’arribar al que en economia circular es coneix com a “abocament zero”. 
 
La incorporació del cristal·litzador permet recuperar la sal sòlida de l’efluent restant. D’aquesta manera, el residu generat deixa de ser líquid i dona com a resultat sals útils per a la indústria. L’aigua procedent d’aquest procés pot ser tractada i convertida en la seva totalitat en aigua apta per al consum.  
 
La solució estudiada es provarà en una primera fase en laboratori i, posteriorment, es portarà a una planta pilot que permetrà verificar-ne el funcionament amb aigua real a la dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Barcelona), amb la col·laboració d’Aigua Ter-Llobregat.  
La tecnologia validada en el marc del projecte Low-E s’ha desenvolupat per la dessalinització d’aigua de mar, però també podria aplicar-se a salmorres provinents de la indústria o en dessalinitzadores d’interior per a evitar abocaments d’aigua salinitzada a basses o abocadors no preparats per rebre aquest residu.  
 
El projecte es desenvolupa conjuntament amb el centre tecnològic Tecnalia l’empresa Tinnit GmbH i la Universitat de Colònia. Està finançat per l’Agència per a la Competitivitat de les Empreses de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, dins de la convocatòria internacional “Nuclis d’investigació industrial i desenvolupament experimental de component internacional Catalunya-Alemanya” i compta amb un pressupost de 360.978,40€ i una ajuda de 144.800,23€. 
 
El repte de l’escassetat d’aigua 
 
Tot i ocupar gran part del planeta, només un 1% de l’aigua és disponible per al consum humà. Un 97% es troba en oceans i el 3% restant prové de rius i fonts d’aigua dolça, molts d’ells inaccessibles com glaciars o muntanyes nevades. L’aigua és un bé escaç, requerida principalment per l’agricultura, la indústria i les llars.  
 
Segons estudis de la Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), més de 10 milions de persones moren cada any a causa de malalties provocades per la greu escassetat d’aigua neta. Les estimacions apunten que el 2025 hi haurà 1.800 milions de persones sense accés a aigua potable.