Sorigué finalitza la primera fase de la remodelació de l'EDAR La Llagosta

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué finalitza la primera fase de la remodelació de l'EDAR La Llagosta

18 Març 2021

El projecte, de gran complexitat, ha suposat posar en marxa una nova línia de tractament sense suspendre en cap moment les activitats de la planta. En aquesta primera etapa es van construir diverses estructures noves com l'arqueta de By-Pass del tractament biològic, el reactor biològic amb dues línies de tractament, el decantador secundari, entre d'altres.

Sorigué ha completat la primera etapa de remodelació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) La Llagosta, Barcelona, que té com a objectiu augmentar la seva capacitat d'eliminació de nutrients i aconseguir els valors de qualitat exigits per l'actual normativa europea. El projecte, de gran complexitat, ha suposat posar en marxa una nova línia de tractament sense suspendre en cap moment les activitats de la planta.
 
Amb una capacitat de depuració de 43.000 m³ d'aigües residuals per dia que dóna cobertura a una població de més de 120 mil habitants, l'EDAR La Llagosta no aconseguia els valors de descontaminació marcats per la Unió Europea pel que es va plantejar una ampliació de les instal·lacions planificada en dues fases.
 
En aquesta primera etapa que acaba de concloure, es van construir diverses estructures noves com l'arqueta de By-Pass del tractament biològic, el reactor biològic amb dues línies de tractament, el decantador secundari i una estació de bombament de recirculació i purga de llots, aigua de serveis i buidatges. Igualment, es va instal·lar una arqueta de mesura de cabal en tractament biològic i de sortida de planta i es van remodelar el reactor biològic i els decantadors secundaris ja existents, així com l'edifici de bufadors amb la seva respectiva modernització d'equips.
 
Aquesta obra d'enginyeria hidràulica ratifica el compromís de Sorigué amb el cicle integral de l'aigua i demostra la seva experiència en projectes de gran envergadura. 
 
L'ampliació d'aquestes instal·lacions es va executar amb la planta en ple funcionament i amb especial cura, ja que, al tractar-se d'una EDAR, no es podia córrer el risc de vessament accidental d'aigües residuals al riu Besòs. El component elèctric, per la seva banda, va implicar un treball d'alta precisió per a la connexió de quadres elèctrics nous en les instal·lacions prèvies.
 
La segona fase del projecte es desenvoluparà de manera seqüencial i se centrarà en la rehabilitació de dos decantadors secundaris interconnectats amb la sortida d'aigua del nou reactor biològic, a més dels ja existents. Addicionalment, una part del reactor biològic actual es deixarà com a tanc de tempestes per a absorbir part de l'increment del cabal d'entrada quan aquest es barreja amb les aigües de pluja i, d'aquesta manera, evitar vessaments i permetre que el cabal acumulat en aquest tanc es vagi tractant a poc a poc amb la mateixa planta.
 
Situada en el terme municipal de La Llagosta, a la comarca del Vallès Oriental, Barcelona, l'EDAR La Llagosta forma part d'un conjunt de sistemes que integren el sistema de sanejament de la conca del Besòs. Tracta bona part dels abocaments de Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles i Mollet, així com les aigües residuals generades per l'activitat industrial de la zona. L'obra és realitzada per Sorigué en UTE amb Depuració d'Aigües del Mediterrani (DAM) i SAV per al Consorci Besòs Tordera.