Parc de Vallparadís de Terrassa

 

Parc de Vallparadís de Terrassa

Manteniment integral del parc de Vallparadís, del parc del Nord i dels espais exteriors del conjunt monumental de l’església de Sant Pere de Terrassa.

Client:
Ajuntament de Terrassa
Localització:
Barcelona
Període:
De gener del 2009 a gener del 2014
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds
Import:
3.816.948 €

Aquest servei integral inclou totes les tasques de manteniment de jardineria, de neteja, de manteniment de les instal·lacions hidràuliques i enllumenat, entre altres, i inclou: Jardineria. Manteniment de l’arbrat. Instal·lacions hidràuliques. Sanitat vegetal. Neteja (papereres, vials, WC, xarxa de sanejament). Manteniment preventiu i canvi massiu de bombetes d’enllumenat.

Mobiliari (bancs, papereres, jocs infantils, baranes, etc.). Paviments (durs i tous). Difusió d’activitats, muntatge i desmuntatge de tarimes i cadires. Control de plagues (coloms, gats i rosegadors). Pintura i treballs antigrafits. Treballs de serralleria en tanques i baranes. I altres tasques relacionades amb el manteniment de l’espai públic.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfícies jardineria

Masses arbustives: 16.266 m2.
Gespa: 44.380 m2.
Massa arbrada: 4.666,55 m2.
Prats i talussos: 101.151,63 m2.

Superfícies paviments

Paviments asfàltics: 41.023.25 m2.
Paviment de fusta tropical: 1.432,11 m2.
Empedrat: 288,06 m2.
Làmines d’aigua i estanys: 1.850 m2.

Descàrregues


Galeria d'imatges