Conservació i manteniment dels parcs i jardins públics a Sant Cugat del Vallès


Conservació i manteniment dels parcs i jardins públics a Sant Cugat del Vallès

Treballs de conservació i manteniment dels parcs i jardins públics, Lots 1 i 3 (Barcelona).

Client:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Localització:
Barcelona
Període:
De setembre de 2012 a 2016 (+2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

Treballs de conservació i manteniment, renovació, condicionament i/o millora dels parcs, jardins, places enjardinades, espais verds rústics, espais de riera, patis d'escoles i escoles bressol públiques que configuren el verd urbà i periurbà de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.

El servei de conservació de jardineria del municipi de Sant Cugat del Vallès engloba els treballs de:

Conservació de gespes, zones de verd rústic i prats.
Conservació general de les plantacions.
Tractaments fitosanitaris.
Conservació de superfícies de sauló, altres paviments i elements d’obra civil.

Manteniment dels espais boscats.
Servei d’eliminació ecològica de grafits.
Execució de pantalles acústiques vegetals.
Mesures de control biològic.
Aplicació de millores tecnològiques, com per exemple utilització de sols estructurals, aplicació de micorrizes, etc.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície Lot 1

Verd urbà: 105.512 m2.
Verd rústic: 99.314 m2.
Paviment: 120.048 m2.
TOTAL: 324.875 m2.

Superfície Lot 2

Verd urbà: 55.853 m2.
Verd rústic: 354.585 m2.
Paviment: 51.131 m2.
TOTAL: 461.159 m2.

Descàrregues


Galeria d'imatges