Manteniment i conservació de places i espais verds de Sabadell


Manteniment i conservació de places i espais verds de Sabadell

Places i espais verds dels Sectors 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de la ciutat de Sabadell

Client:
Ajuntament de Sabadell
Localització:
Barcelona
Període:
Inici: 2016 Duració: 2 anys (+2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

El servei inclou el manteniment de les zones verdes, xarxa de reg, tractaments fitosanitaris, manteniment dels arbres de zones verdes i arbrat viari, manteniment del mobiliari urbà i de les àrees de jocs infantils.

El manteniment de la ciutat de Sabadell engloba els diferents treballs de manteniment de:
• Les prades i la gespa.
• L'arbrat.
• Els diferents tipus de paviments.
• Els arbusts, entapissants i trepadores.
• Les jardineres.
• Xarxa de reg.
• El mobiliari urbà: bancs, papereres i cartells.
• Les àrees de jocs infantils: revisions, reparacions, pintat d'elements i manteniment del paviment amortidor.

 
DETALLS

Dades tècniques

Gespa:
129.221 m²

Prat:
233.245 m²

Arbrat i palmeres:
42.257 unitats

Jardineres:
492 unitats

Arbusts:
54.048 m²
 

Paviments durs:
243.421 m²

Paviments tous:
314.743 m²

Àrees de jocs infantils:
244 unitats

Bancs: 
7.629 unitats

Papereres:
2.462 unitats

Descàrregues


Galeria d'imatges