Conservació dels espais verds i arbrat urbà


Conservació dels espais verds i arbrat urbà

Servei de conservació dels espais verds i arbrat urbà de la zona B del municipi de Granada.

Client:
Ajuntament de Granada
Localització:
Granada
Període:
De febrer de 2012 a 2016 (+2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

Manteniment i neteja de zones verdes, servei de neteja integral dels Parcs Federico García Lorca, Carmen de los Mártires, Palacio de los Córdovas i Cuarto Real de Santo Domingo, manteniment de l'arbrat viari, tractaments fitosanitaris, manteniment de la xarxa hidràulica.

Aquest servei inclou la conservació i manteniment dels parcs urbans, zones enjardinades(zones interblocs, places, etc.), arbrat viari i palmeres en alineació, espais verds viaris (mitjanes, talussos, bulevards i rotondes),

jardineres, estructures florals, arbrat en col·legis públics, jardineria efímera, parcs periurbans i altres zones municipals dotades i habilitades com espais verds de 4 barris de la ciutat de Granada (Zona B).

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfícies verdes: 357.762 m2.
Paviments: 222.686 m2.
 

Jardineres: 509 un.
​Àrbres y palmeres: 20.897 un.
​TOTAL: 580.448 m2.

Descàrregues


Galeria d'imatges