Conservació dels espais verds i arbrat urbà de la zona A del municipi de Granada


Conservació dels espais verds i arbrat urbà de la zona A del municipi de Granada

Manteniment i neteja de zones verdes dels Sectors Norte, Chana, Beiro i Genil, incloent la neteja integral del Parc Almunia de Aynadamar, Parc Aquàtic de Almanjávar, Parc de las Alquerías i Parc Eras de Cristo. També, manteniment de l’arbrat viari, sanitat vegetal i manteniment de la xarxa hidràulica.

Client:
Ajuntament de Granada
Localització:
Granada
Període:
Inici: maig 2018 Durada: 4 anys (+ 2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds
Aquest servei inclou la conservació i manteniment dels parcs urbans, zones enjardinades (zones interblocs, places, etc.), arbrat viari i palmeres en alineació, espais verds viaris (mitjanes, talussos, bulevards i rotondes),
jardineres, estructures florals, arbrat en col·legis públics, jardineria efímera, parcs periurbans i altres zones municipals dotades i habilitades  com  espais verds de quatre barris de la ciutat de Granada (Zona A).
 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície
Superfícies verdes:
527.336 m2
 
Paviments:
340.686 m2
 
TOTAL:
868.022 m2

Jardineres:
220 u
 
Arbres i palmeres:
19.237 u

Descàrregues


Galeria d'imatges