Neteja i conservació de parcs i jardins públics


Neteja i conservació de parcs i jardins públics

Servei de neteja i conservació de parcs i jardins públics de Viladecans.

Client:
Ajuntament de Viladecans
Localització:
Barcelona
Període:
De juny del 2013 al 2015 (+ 2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

El servei consisteix en la neteja i la conservació d’una part dels parcs i jardins, places enjardinades i altres espais verds públics de la ciutat de Viladecans.

El servei de neteja de parcs i jardins comprèn les tasques de neteja de superfícies verdes, saulons, paviments associats a zones verdes, buidada de papereres i, en general, tot el que estigui relacionat amb l’estat de neteja de les làmines d’aigua, neteges mitjançant desbrossaments en l’àmbit viari i neteja de males herbes.

El servei de conservació de parcs i jardins comprèn les feines en els àmbits de la conservació de la jardineria, les infraestructures de xarxes de reg, les fonts de beure i la conservació de la part hidràulica de les fonts ornamentals.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície total: 275.781 m2.
Superfície gespa: 38.107 m2.

Superfície arbustos: 36.981 m2.
Superfície prat: 60.860 m2.


Galeria d'imatges