Servei de conservació i manteniment de zones verdes i arbrat viari de Parla (I)

Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de Parla (I)
Tornar

Servei de conservació i manteniment de zones verdes i arbrat viari de Parla (I)

Client:
Ajuntament de Parla
Localització:
Madrid
Període:
Inici: octubre 2016. Duració: 2 anys (+2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

El servei inclou la conservació i  manteniment de les zones  verdes i arbrat de part de la ciutat:  Sector I de manteniment, aquest inclou els parcs de las Comunidades de España,  de la Dehesa Boyal, del Patinódromo i del Compostaje. Situats al sud del municipi de Parla, procedeixen d’un pla de creació d’una anella verda i estan construïts sobre uns terrenys que van ser utilitzats com abocadors il•legals. 

Les principals actuacions a realitzar són les següents:

- Treballs  de conservació: neteja i esbrossada, reg, abonats, conservació de la estructura dels elements vegetals, conservació de la gespa, control fitosanitari i manteniment de camins.
- Conservació de les instal•lacions de reg.

- Gestió de l’arbrat: avaluació de risc de caiguda, poda d’arbrat i palmeres, manteniment d’escocells, reposicions, etc.
- Treballs de reposició: substitució, renovació o ressembra de les plantes permanents o de temporada.
- Gestió de l’arbrat: avaluació de risc de caiguda, poda d’arbrat, manteniment d’escocells, reposició, etc.
- Conservació de les instal•lacions de reg.
- Manteniment del llac. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície jardineria:                    

Gespa:
60.009 m2

Planta de temporada:
750 u.

Prat:
104.000 m2
        
Arbrat:
2.000 u.

        
 
 
El Llac:

Làmina d'aigua:
17.000 m3

Superfície:
1,6 Ha

Descàrregues


Galeria d'imatges