Manteniment i conservació de les palmeres i arbrat del viari de Badalona


Manteniment i conservació de les palmeres i arbrat del viari de Badalona

El servei consisteix en el manteniment i conservació de tot l’arbrat i palmeres del viari de Badalona, més l’arbrat i palmeres dels parcs de Montigalà, G5, Escorxadors i plaça Pompeu Fabra i de les zones esportives. S’inclou el subministrament dels mitjans materials i l’aportació de medis humans necessaris per a la realització de totes les tasques de manteniment i conservació d’aquests elements.

Client:
Ajuntament de Badalona
Localització:
Barcelona
Període:
Inici: Juliol 2021 Durada: 4 anys (+1 any)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds
Unitats d’arbrat i palmeres a mantenir: 33.319
  • Inspeccions periòdiques de tots els elements a mantenir.
  • Esporga de qualsevol tipus sobre els elements vegetals a mantenir.
  • Regs manuals i automàtics.
  • Control fitosanitari
  • Retirada de nius d’ocells que es considerin inestables o perillosos, així com de qualsevol altre objecte atrapat a la copa o tronc de l’arbre o palmera.
  • Manteniment d’escocells i espais inter escocells.
  • Transplantaments.
  • Manteniment i reparació de xarxes de reg de l’arbrat. 
  • Tala i retirada d’arbrat i palmeres mortes, perilloses o insegures.
  • Plantació i subministrament d’arbrat i palmeres.
 
Descàrregues


Galeria d'imatges