Manteniment integral dels jardins de la plaça d'Espanya, Madrid


Manteniment integral dels jardins de la plaça d'Espanya, Madrid

Manteniment integral de l'espai públic, la qual cosa inclou la neteja, la conservació i el manteniment dels seus parcs i jardins, així com les xarxes de distribució i sanejament, el mobiliari i els jocs infantils, els paviments i altres elements arquitectònics en aquesta superfície de 75.400 metres quadrats.

Client:
Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
Abril 2022 (12 mesos + 3)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds
En aquest important espai públic de Madrid, Sorigué actua com a responsable de les atencions de tots els jardins i zones verdes mitjançant les tasques de reg, abonat, esmena i aportació de substrats, així com els treballs de manteniment i reposició.
 
A la plaça d'Espanya destaca la zona recreativa, que inclou quatre àrees infantils. A més, però, hi ha equipaments esportius per a gent gran i mobiliari dissenyat per al descans. En totes aquestes estructures, inclosos els elements de fusta, els cartells i la senyalització, es faran tasques de manteniment i de conservació.
 
Descripció de les tasques: 
 
- Neteja general: zones enjardinades, elements de mobiliari urbà, zones de jocs infantils, zones esportives i de descans, edificis.
- Eliminació de pintades i grafits.
- Tasques de preparació per a esdeveniments massius i neteja posterior.
- Regs dels elements vegetals. 
- Abonats, esmenes i aportacions de substrats.
- Entrecavats, escardes i altres tasques de sòl.
- Manteniment i reposicions de prades i cobertes vegetals. 
- Manteniment d'arbrat, arbustos, palmàcies i plantes herbàcies.
- Plantacions: reposicions d'arbres, arbustos i herbàcies. Trasplantaments.
- Sanitat vegetal.
- Paviments i zones terroses: vials, places, zones de descans, àrees de jocs, àrees canines, camps i circuits esportius. 
- Manteniment de la xarxa de sanejament (drenatge, recollida i evacuació de pluvials).
- Manteniment de les xarxes de rec. 
- Conservació i manteniment de les fonts de beure. 
- Gestió del consum d'aigua. 
- Manteniment de les xarxes de distribució d'energia, electricitat, enllumenat, instal·lacions elèctriques i ascensors. 
- Manteniment del mobiliari urbà, pèrgoles, jocs infantils i de gent gran, elements de fusta, elements esportius, cartells i senyalització. 
- Neteja d'elements històrics o singulars, monuments i escultures.
 
Descàrregues


Galeria d'imatges