Parc dels Camps Elisis


Parc dels Camps Elisis

Manteniment integral del parc dels Camps Elisis (Lleida).

Client:
Ajuntament de Lleida
Localització:
Lleida
Període:
D’octubre del 2010 al 2012 (+ 2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

Manteniment i conservació de vials i passejos, parterres, llacs, fonts, àrees de jocs infantils, lavabos i pèrgoles. També s’hi inclouen les zones de l’aparcament del parc, el Recinte Firal, l’Escola de Cappont i les passarel·les de l’Escola Liceu.

Manteniment del material vegetal (arbres, arbustos i gespa).
Tractaments fitosanitaris.
Manteniment de les instal·lacions hidràuliques i els elements estructurals.

Manteniment i conservació dels equipaments.
Neteja de tota mena de paviments, fonts i sorreres.
Servei de vigilància.
Reforma i manteniment de les fonts ornamentals.

 
DETALLS

Dades tècniques

Paviment asfàltic: 4.506 m².
Paviment de llosa: 12.203 m².

Paviment tou (sauló): 21.267 m².
Gespa: 3.503 m².


Galeria d'imatges