Neteja viària i manteniment de parcs i jardins


Neteja viària i manteniment de parcs i jardins

Servei públic de neteja viària i manteniment de parcs i jardins al terme municipal de Pulianas (Granada).

Client:
Ayuntamiento de Pulianas
Localització:
Granada
Període:
De juliol del 2015 al 2019 (+ 2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

Aquest servei inclou la conservació i el manteniment dels parcs urbans, les zones enjardinades, l’arbrat viari, les jardineres, el mobiliari, els jocs infantils i la neteja viària de la calçada i les voreres del municipi.

Les actuacions principals són:

Neteja de la calçada i les voreres del municipi.
Neteja de zones de contenidors.
Manteniment i neteja de zones verdes.
 

Manteniment de l’arbrat viari.
Tractaments fitosanitaris.
Manteniment de la xarxa hidràulica.
Manteniment de jocs infantils.

 
DETALLS

Dades tècniques

Zones verdes: 47.020 m2

Gespa: 7.451 m2.
Arbustos: 1.302 m2.
Superfície cultivable: 17.008 m2.
Paviment dur: 22.383 m2.
 

Arbrat viari

Arbres: 314 u.
Bardissa: 476 m.


Galeria d'imatges