Jardins de l’Alhambra


Jardins de l’Alhambra

Servei de conservació de les arbredes de Gomérez i San Pedro, i tasques auxiliars a la vegetació del conjunt monumental.

Client:
Patronat de l’Alhambra i Generalife
Localització:
Granada
Període:
De 2014 a 2016
Tipus de servei:
Gestió d'arbrat

Treballs d’arboricultura, desbrossaments, plantacions, reg, adobament i gestió de residus.

Aquest servei inclou el manteniment de tota la vegetació que hi ha als boscos de Gomérez i San Pedro, i presta especial atenció als treballs d’arboricultura.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície total

111.669,80 m2
 
Alameda de Gomérez: 69.105.20 m2
Bosc de San Pedro: 42.564,60 m2

Treballs inclosos al servei

Treballs d’arboricultura: poda, cirurgia arbòria i tala selectiva.

Desbrossament de sotabosc.

Plantacions per a la regeneració del bosc.

Reg manual i control del reg automàtic.

 

Adobament de les plantacions.

Control fitosanitari de la vegetació.

Gestió dels residus vegetals generats.

Descàrregues


Galeria d'imatges