Servei de conservació i manteniment de zones verdes i arbrat viari de Parla


Servei de conservació i manteniment de zones verdes i arbrat viari de Parla

Client:
Ajuntament de Parla
Localització:
Madrid
Període:
Gener de 2016 - 2018
Tipus de servei:
Gestió d'arbrat

El servei inclou la conservació i el manteniment de les zones verdes del sector II, Parla-est i Leguarios, així com els treballs de poda, sanejament i conservació de l'arbrat viari d'aquestes mateixes zones.  A més de l'arbrat i l'enjardinament dels col·legis, centres educatius i dependències municipals.

Les principals actuacions realitzades en el servei de manteniment són:
- Labors de conservació: neteja i desbrossament, reg, adobaments, conservació de l'estructura dels elements vegetals, conservació de la gespa, tractament fitosanitari, manteniment d'escocells i engravament amb sorra a camins i passeigs.

- Labors de reposició: substitució, renovació o resembra de les plantes permanents o de temporada.

- Poda de l'arbrat.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície de jardineria:        
              
- Gespa:
161.809 m2

- Planta de temporada:
8.276 m2

- Prat:
58.904 m2

- Arbrat i palmeres:
6564 unitats
 

Superfície de paviments: 

- Paviments durs:
33.414 m²

- Graveta:
 11.648 m²

- Terrenc:
1.641 m²

- Paviments àrees de joc:
6.564 m²

Descàrregues


Galeria d'imatges