Jardineria dels espais públics urbans del parc de l’Alba


Jardineria dels espais públics urbans del parc de l’Alba

Serveis per al manteniment de la jardineria dels espais públics urbans del parc de l’Alba a Cerdanyola durant el període 2014-2015.

Client:
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Localització:
Barcelona
Període:
De juliol del 2014 al 2016 (+ 2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

Zones verdes dins de l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, així com la totalitat d’altres zones verdes de titularitat del Consorci.

Consisteix en el manteniment de jardineria i dels espais verds dins de l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. El servei inclou el manteniment del Corredor Verd, espai ecològic i social per a la millora de la permeabilitat ecològica entre el Parc Natural la Serra de Collserola i el seu entorn.

Serveis inclosos:

Sega de praderies.
Manteniment d’arbratge.
Poda i retallada d’arbustos.
Neteja i reg manual del Corredor Verd.
Manteniment de la xarxa de reg.
Sanitat vegetal.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície sembrada: 76.751 m2.
Superfície arbustos: 16.346 m2.

Paviment terrenc: 22.880 m2.
Paviment dur: 14.564 m2.

Superfície total: 114.195 m2.
Elements que cal mantenir: 1.758 arbres.


Galeria d'imatges