Zones verdes públiques i serveis de control d’adventícies de Terrassa


Zones verdes públiques i serveis de control d’adventícies de Terrassa

Manteniment i neteja parcial de les zones verdes públiques i serveis de control d’adventícies als vials del municipi. LOT 1.

Client:
Ajuntament de Terrassa
Localització:
Barcelona
Període:
D'agost de 2015 a 2017 (+1 any)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

Des de l’any 1997, Sorigué és adjudicatària del servei de manteniment de les zones verdes de diferents sectors de la ciutat de Terrassa. Des del mes d’agost de 2015, l’empresa executa el servei de manteniment i neteja de les zones verdes del LOT 1de la ciutat.

Àrees de gestió incloses al servei:

Neteja: Corresponent a superfícies verdes, paviments tous i durs, papereres i papereres de deposicions de gossos i embornals.
Jardineria i arbrat: Manteniment i conservació dels elements vegetals
Instal·lacions de Reg: Manteniment dels seus elements.

Paviments: Manteniment dels seus elements.
Mobiliari urbà, jocs infantils i biosaludables i filats dezones esportives.
Inspecció ocular i petites reparacions de mobiliari urbà, els jocs i filats de tancament de zones esportives no vigilades.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície

Arbres: 4.879 u.
Arbustos i entapissats: 49.975 m.

 

Gespa: 167.661 m2.
Sauló: 121.032 m2.

 

Paviment: 112.807 m2.
Prat: 27.868 m2.
TOTAL: 484.223 m2.

Descàrregues


Galeria d'imatges