Execució de les zones verdes de la coberta i les terrasses de l'edifici intel·ligent Smart La Escocesa, de Barcelona


Execució de les zones verdes de la coberta i les terrasses de l'edifici intel·ligent Smart La Escocesa, de Barcelona

Disseny i muntatge de les zones enjardinades, la coberta, els espais exteriors i terrasses verdes dels tres edificis que componen el complex Smart La Escocesa.

Client:
Acsa - Elecnor - Ehisa Cnes i Obra
Localització:
Barcelona
Període:
Juny – novembre 2022
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

El primer edifici intel·ligent d'Espanya és una proposta que cerca el benestar de les persones dins i fora de cada planta.

A l'alta eficiència energètica, al confort tèrmic i a la ventilació amb aire exterior filtrat se sumen zones enjardinades i espais exteriors que privilegien la vegetació natural. Així, la coberta verda de les terrasses es dissenya amb criteris estètics i sostenibles.

En una primera fase es col·loca una manta antiarrels, una làmina de drenatge i una manta protectora a la base i als laterals de les jardineres.

La capa de grava per al drenatge i el substrat vegetal específic per a enjardinaments intensius sobre la coberta completen la segona fase del procés; finalment, es planta vegetació arbòria i arbustiva variada sobre la manta antiherbes.  Per a la cobertura de la superfície es fa servir jaç protector procedent de trituració de fusta.

Les obres també inclouen la instal·lació de reg automàtic en tots els parterres i jardineres.

 
DETALLS

Dades tècniques

Àrea intervinguda

Terrassa
700 m2

Total zones verdes
574,4 m2

Solució tècnica

Manta retenidora i protectora
SSM 50

Làmina termosoldada:
TGV 21

Feltre:
SF 200

Caixa de control
KS 10/30 sobre cada clavegueró de la coberta

Plaques drenants

Floradrain
FD 40-E
FD 60 NEO

Descàrregues


Galeria d'imatges