Servei de conservació de la via pública al municipi de Fuenlabrada


Servei de conservació de la via pública al municipi de Fuenlabrada

Fuenlabrada és una ciutat jove del cinturó sud de Madrid amb una població propera als 200.000 habitants que es troba en evolució i creixement constants. Des de juny de 2016, Sorigué, a través de la societat ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.U., executa el servei de conservació de la via pública per un període de dos anys.

Client:
Ajuntament de Fuenlabrada
Localització:
Madrid
Període:
Juny de 2016 – Juny de 2018
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
1.740.000 € (IVA no inclòs)

L’execució de les tasques de conservació s’organitza al voltant de 3 zones definides per l’ajuntament:

Zona 1 residencial: formada pels districtes Avanzada – La Cueva, Centro – Arroyo – La Fuente, Cerro – El Molino, Naranjo – La Serna y Vivero – Hospital – Universidad.

Zona 2: districte Loranca – Nuevo Versalles – Miraflores.

Zona 3 industrial: dins dels districtes de les zones anteriors. 

Les tasques de conservació i actuacions principals són:
-Reposició de voreres amb rajola hidràulica de diferents mides i models, i substitució de vorades.
-Execució de ressalts en passos de vianants.
-Execució de nous passos de vianants.
-Execució de passos de bombers.
-Reposició en calçada amb MBC.
-Reparació de juntes i asfalt amb mescla bituminosa en calent.
-Reparació de jocs infantils.
-Renovació de tancaments amb tanca metàl·lica.
-Canalitzacions per a reg.
-Canalitzacions d'enllumenat.
-Reparacions en xarxes de sanejament.
-Noves parades d’autobús o reubicació de les existents de l'EMT.
-Reparació d’elements de mobiliari urbà fet malbé.
-Instal·lació de nova senyalització vertical i horitzontal.
-Demolició d’infrahabitatges.
-Impermeabilització de superfícies a places mitjançant convenis de col·laboració entre l’ajuntament i les associacions de veïns.

Les tres zones mencionades sumen entre 40 i 60 actuacions mensuals de diversos tipus. Les duracions poden ser des de 6 hores (des de que es notifica la incidència fins que es tanca), fins a tres setmanes en cas d’incidències de major envergadura. Entre els tècnics municipals i els de Sorigué es defineix la millor solució per resoldre la incidència de manera òptima.

Per a la gestió de les incidències i les tasques de conservació s’ha implantat el software Ingrid. El sistema permet el registre d’incidències, la seva priorització i el seu seguiment, així com l’emissió d’ordres de treball, informes d’estat i certificacions.

Sorigué compta amb una base pròpia a la localitat: amb oficina per al personal indirecte, magatzem de materials i instal·lacions de benestar per al personal assignat a les brigades. La maquinària i gran part dels mitjans materials que es fan servir són propis i de nova adquisició, tot reforçant el compromís adquirit per Sorigué amb el municipi.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges