Infraestructures hidràuliques

Infraestructuras hidráulicas slide
OBRA CIVIL

Infraestructures hidràuliques


La nostra profunda vinculació al cicle de l’aigua ens ha permès especialitzar-nos en tot tipus d’obres hidràuliques. Tenim la capacitat de fer front a qualsevol tipologia de treball en aquest camp, aportant un gran avantatge competitiu.

Gràcies al nostre sòlid prestigi en la redacció de projectes, la construcció i l’explotació d’obres hidràuliques en general i de sanejament en particular, oferim solucions integrals i adaptades a les necessitats de cada client.

PROJECTES

Planta d’ozonització a l’Ampolla
Tarragona
see more
Millora dels col·lectors d'Aiguafreda
Barcelona
see more
Construcció i rehabilitació de col·lector d'aigua bruta, dipòsits i estacions de bombament a Transsilvània, Romania
La resta d’Europa
see more
Embassament de la Llosa del Cavall
Lleida
see more
EDAR Arroyo del Soto
Madrid
see more
Estació de bombament i conducció
Barcelona
see more
Planta dessaladora Mutxamel
Alacant
see more
Tram V del canal Segarra-Garrigues
Lleida
see more