Manteniment de la navegabilitat del riu Ebre


Manteniment de la navegabilitat del riu Ebre

Execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Client:
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)
Localització:
Tarragona
Període:
De 2015 a 2018
Tipus de servei:
Fonts, platges i rius
Import:
1.261.197 €/any (IVA no inclòs)

Consisteix en la inspecció, la conservació i el manteniment del canal navegable del riu Ebre entre Ascó i Amposta.

Tenir coneixement de les condicions de navegació en els trams objecte del contracte per dur a terme les actuacions més oportunes que permetin assegurar unes condicions normals de navegació i de seguretat.

Això significa la realització d’inspeccions i corregir les anomalies per restablir-ne l’operació normal. Inclou les tasques de senyalització amb boies de la via navegable, la realització de manteniment preventiu del riu mitjançant dragatge, la recollida d’algues, etc.
 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis a realitzar

Vigilància:
Inspeccions del riu per garantir el bon estat de:

 • Elements d’abalisament i senyalització.
 • Calatge del canal de navegació.
 • Embarcadors.
 • Regletes de cabal.
 • Estat ecològic de l’aigua.

Ajuda a la navegació:

 • Atenció a accidents i incidències.
 • Suport a activitats ludicoesportives.
 • Retirada d’objectes.
 • Col·locació i retirada de senyalització ocasional.
 • Actuacions per prevenir la propagació del musclo zebra.

 

Conservació i reparació:

 • Dragatge del fons de la llera i transport del material dragat en llocs previstos.
 • Subministrament, col·locació i reparació d’elements deteriorats en embarcadors.
 • Col·locació de morts i boies.
 • Sega de macròfits al canal navegable i transport de material segat al lloc d’abassegament.

Mitjans del servei

Vigilància i ajuda a la navegació:

 • Personal

  • 3 patrons + 4 operaris.
 • Mitjans adscrits
  • 3 llanxes de vigilància. 
  • 1 llanxa d’emergències.
  • 2 remolcadors. 
  • 1 embarcació per a batimetries.
  • 1 embarcador d’alumini. 
  • 1 equip de neteja.

 

Conservació i reparació:

 • Personal

  • 3 patrons + 4 operaris.
 • Mitjans adscrits
  • 1 pontona retroexcavadora. 
  • 1 pontona amb caixa de càrrega. 
  • 1 pontona autopropulsada. 
  • 2 remolcadors. 
  • 1 segadora recol·lectora. 
  • 1 barca tallaalgues. 

Centre de control i comunicacions
1 tècnic, 1 administratiu. 180 m2 d’oficines i 6.000 m2 de magatzem a Móra d’Ebre.

Descàrregues


Galeria d'imatges