Manteniment de la via pública del districte de Sant Martí


Manteniment de la via pública del districte de Sant Martí

Manteniment dels elements de la via pública per als districtes de l’Ajuntament de Barcelona. Lot 10, districte de Sant Martí

Client:
Ajuntament de Barcelona.
Localització:
Barcelona
Període:
De 2015 a 2016 (prorrogable fins 2018)
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
1.160.353,02 € (IVA no inclòs)

Execució del manteniment correctiu (planificat o no) dels elements constructius i d’altres elements competència dels diferents districtes de l’Ajuntament de Barcelona, de manera que el desenvolupament de les actuacions no comporti cap afectació en l’ús de la ciutat per al transeünt en particular i per al conjunt dels ciutadans en general.

Els treballs realitzats en el marc d’aquesta contracta engloben la reparació, la millora, la modificació, l’adequació i el reforç dels elements de paviment i mobiliari urbà.

Així mateix, s’hi inclouen actuacions diverses, com la senyalització i l’adequació de zones afectades per accidents, incidents, actes vandàlics, festes, actes públics, construcció de guals, passos per a minusvàlids, etc.

 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis a realitzar

Reparació, millora o modificació de zones pavimentades en vorera.

Reparació, millora o modificació del mobiliari urbà.

Senyalització i adaptació de zones afectades per circumstàncies diverses.

Mitjans del servei

3 furgons
1 camió grua < 3.500 kg
1 camió grua > 3.500 kg
4 conjunts d’equips mecànics i eines (generador, motocompressor, martells percussors, radials)

Actuacions realitzades

En el període de febrer a setembre de 2015 s’han realitzat més de 1.600 actuacions, en què predominen les reparacions d’enfonsaments en voreres i la substitució de paviments en mal estat.

Altres mitjans

Oficina, magatzem i taller mecànic.

Cobertura del servei 365 dies a l’any, 24 hores al dia.

Descàrregues


Galeria d'imatges