Certificacions - Espais urbans

Certificacions

 


Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L'empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

UNE 166002 | Sistema de Gestió d’R+D+i

L'empresa té implantat un sistema de gestió d’activitats i projectes d’R+D+I orientat a la millora dels procediments i al desenvolupament de productes nous, especialment en matèria d‘asfalts, i en innovació associada al tractament de les aigües.

ISO 50001 | Sistema de Gestió d’Energia i Eficiència Energètica

L'empresa millora de manera contínua l’eficiència energètica dels processos, optimitzant l’aprofitament de l’energia. A més, ha implantat un sistema de gestió de l’energia, aplicat al cicle de l’aigua, la gestió i el manteniment d'edificis, el manteniment d'infraestructures urbanes i viàries, i el manteniment de xarxes de distribució d'aigua.

IQNet SR10 | Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

L’empresa ha acreditat la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos de l’empresa. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que Sorigué atorga al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

 


Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L'empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

UNE-EN 1176-7 | Manteniment de Jardins Infantils

L'empresa compleix amb els requisits de seguretat i els mètodes d’assaig a les àrees de joc i la superfície de parcs infantils per garantir-ne el funcionament òptim i protegir la seguretat dels usuaris.

IQNet SR10 | Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

L’empresa ha acreditat la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos de l’empresa. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que Sorigué atorga al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

ISO 14064-1 | Medi Ambient CO2 Calculat

Les empreses Ambitec i Vialex han acreditat el registre de la seva petjada de carboni, així com el compromís de la reducció de les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i es comprometen al seu seguiment en el temps.

 


Constraula Enginyeria i Obres, S.A.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L'empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

ISO 50001 | Sistema de Gestió d’Energia i Eficiència Energètica

L'empresa millora de manera contínua l’eficiència energètica dels processos, optimitzant l’aprofitament de l’energia. A més, ha implantat un sistema de gestió de l’energia, aplicat al cicle de l’aigua, la gestió i el manteniment d'edificis, el manteniment d'infraestructures urbanes i viàries, i el manteniment de xarxes de distribució d'aigua.

IQNet SR10 | Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

L’empresa ha acreditat la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos de l’empresa. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que Sorigué atorga al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.