Remodelación de la calle del Marqués de Lozoya en el distrito de Retiro de Madrid


Remodelación de la calle del Marqués de Lozoya en el distrito de Retiro de Madrid

Obres de supressió de barreres arquitectòniques per aconseguir una accessibilitat universal i treballs d'ampliació de viaris al carrer del Marquès de Lozoya Fase II. Aquesta actuació s'engloba dins de l'Acord marc d'obres de reforma i conservació d'edificis i espais públics, la competència dels quals correspon al districte de Retiro de l'Ajuntament de Madrid.

Client:
Districte de Retiro. Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
2021
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
372.013,47 €
Situada al districte madrileny de Retiro, el carrer del Marquès de Lozoya requereix una completa intervenció que inclou treballs d'adequació de la urbanització, remodelació de l'ample de les voreres i de la calçada i eliminació de barreres arquitectòniques. Als treballs s'inclouen:
 
• Demolició de paviments i desmuntatge de mobiliari urbà existent.
• Tala de l'arbratge actual i plantació d'11 unitats de Celtis Australis.
• Transformació dels passos de vehicles en calçada a passos de vehicles en vorera.
• Adequació dels passos de vianants.
• Millora de la xarxa de drenatge superficial.
• Urbanització general mitjançant paviment de terratzo granític i empedrat.
• Creació d'un circuit biosaludable.
• Instal·lació de nou mobiliari urbà amb bancs, papereres, bol·lards i clos.
• Instal·lació d'un nou sistema de reg per degoteig.
• Adaptació de la xarxa d'enllumenat a la nova disposició de la urbanització.
• Millora del ferm del carrer i senyalització tant vertical com horitzontal.
 
Aquesta actuació s'inclou dins de l'Acord marc de les obres de reforma, reparació i conservació del conjunt d'edificis i espais públics la competència dels quals correspon al districte de Retiro de l'Ajuntament de Madrid, Lot 4: Espais Públics.
 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície total pavimentada
 
· 1.771,64 de paviment terratzo granític
· 194,81 m² de paviment hidràulic
· 377 m² de paviment de llamborda
· 2670 m² de MBC AC16
· 503,50 ml de vorada granítica recuperada
· 197,4 ml de vorada prefabricada
Equipament zona biosaludable
 
· Una marquesina amb corró giratori i flexoextensor
· Un joc de pedals
· Una escala de dits
· Una escala de braços
· Un pal de recorregut d'ones
· Un pal de recorregut en 8
· Un pal per a moviment de cintura
Superfície total enjardinada
 
11 unitats de Celtis Australis
 

Mobiliari urbà
 
· 5 bancs de fusta
· 16 bol·lards MU-54
· 5,4 ml de Valle Orense
· 14 papereres
Descàrregues


Galeria d'imatges