Reparació i manteniment de la via pública de Tarragona

Ejecución de obras y trabajos de reparación y mantenimiento de vía pública
Tornar

Reparació i manteniment de la via pública de Tarragona

Client:
Ajuntament de Tarragona
Localització:
Tarragona
Període:
2009
Tipus de servei:
Via pública i senyalització

Els treballs es basen en la conservació i el manteniment dels vials públics del terme municipal de Tarragona i dependents de l’Ajuntament de Tarragona.

Servei de manteniment amb brigades d’intervenció ràpida que destaquen per la seva agilitat, proximitat, polivalència i eficàcia.

Aquest servei en només dos anys ha dut a terme més de 5.200 actuacions, de les quals 658 han sigut en asfalt, 4.376 en voreres i paviments i 259 en altres conceptes.

 
DETALLS

Dades tècniques

Característiques

Disponibilitat de mitjans.

Capacitat i agilitat de resposta.

Estudi d’incidències i transmissió de la informació.

Resultats visibles i bon impacte sobre la ciutadania.

Manteniment ordinari

Trams localitzats de paviment de petites dimensions i que ofereixen un perill evident.

Obres de conservació

Treballs amb caràcter preventiu que afecten zones àmplies.

Obres de reforma

Execució de guals, obres puntuals de noves voreres, reforma d’illots, etc.

Instal•lacions fixes

Oficines, magatzem i taller.

Maquinària

Petita maquinària de moviment de terres i pavimentació, així com maquinària auxiliar necessària.

Descàrregues


Galeria d'imatges