Manteniment de les fonts ornamentals de la muntanya de Montjuïc de Barcelona


Manteniment de les fonts ornamentals de la muntanya de Montjuïc de Barcelona

Servei de manteniment de les fonts ornamentals situades en l'eix María Cristina, Font Màgica i la muntanya de Montjuïc de la ciutat de Barcelona.

Client:
Ajuntament de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
2016-2020
Tipus de servei:
Fonts, platges i rius
Import:
1.243.583,90 €/any (IVA exclòs)

Servei de manteniment de les fonts ornamentals situades en l'eix María Cristina, Font Màgica i la muntanya de Montjuïc de la ciutat de Barcelona.

El servei inclou el manteniment de les fonts, així com l'execució de les obres de conservació i reparació, i prestacions de personal, materials i maquinària, per a la realització de tots els serveis necessaris per a mantenir les fonts en perfecte estat.

Tipus d'actuacions realitzades:
• Neteja i manteniment programat.

• Actuacions no programades.
• Actuacions urgents.
• Serveis addicionals.
 
Aquestes actuacions tenen com a objecte garantir un nombre d'hores de funcionament de les
fonts en relació amb el nombre d'hores anuals programades.

 
DETALLS

Dades tècniques

Característiques fonts

Nombre de fonts:
103 unitats, cadascuna amb característiques de forma, mesura i funcionament diferent.
 
Tipologia:
Fuentes amb joc d'aigua
Fuentes cibernètiques
Làmines
 
 

Serveis realitzats

Actuacions programades:
Neteja superficial de les fonts i de l'estructura.
Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques, mecàniques i hidràuliques.

Actuacions especials en la Font Màgica:
Direcció d'espectacles musicals.
Atur tècnic.
 

Actuacions no programades:
Manteniment i conservació de l'obra civil.
Desembossament.

Altres actuacions:
Actuacions urgents.
Control de la qualitat de l'aigua
Treballs o informes tècnics.
Altres serveis a petició de la direcció.

Descàrregues


Galeria d'imatges