Manteniment de la via pública de Badalona


Manteniment de la via pública de Badalona

Treballs de conservació, manteniment i reparació de paviments, mobiliari urbà, pous de sanejament, clavegueram, així com treballs d’urbanització. Aquest contracte duu a terme més de 1.000 actuacions anuals.

Client:
Ajuntament de Badalona
Localització:
Barcelona
Període:
Contracte actual de 4 anys (01/07/18 – 30/06/22) + 2 anys de possible prorroga.
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
1.818.181,82 €/año (IVA exclòs)

Reforma, millora, adaptació, adequació y reforç  dels elements del paviment i clavegueram de les vies públiques de la ciutat de Badalona, tant als carrers i camins com a places o altres espais públics de l’administració municipal.

Inclou també d’execució d’escomeses de connexió a la xarxa pública de clavegueram i la construcció de guals per l’entrada i sortida de vehicles per les voreres d’accés a la via pública.
 
Les actuacions per executar es classifiquen en:
- Obres de manteniment ordinari.
- Obres de conservació.
- Obres de reforma.

 
DETALLS

Dades tècniques

Actuacions
Manteniment ordinari de la via pública:

- Reparació i reposició del paviment.
- Reparació dels pous de sanejament i embornals.
- Substitució d’elements de mobiliari urbà.
 
Obres de conservació i reforma:

- Manteniment preventiu.
- Execució de noves voreres.
- Noves escomeses de clavegueram.
- Pavimentació.
- Treballs varis d’urbanització.
 

Mitjans
Maquinaria:

- Maquinaria de moviment de terres i pavimentació.
- Dúmpers.
- Compactadores manuals de safata.
- Formigoneres portàtils.
- Compressors.
- Generadors.
- Maquinaria auxiliar.
 

 

Mitjans
Instal·lacions fixes:

Oficines, magatzems i tallers.
 
Cobertura:
Telèfon d’emergència 24h/365d.
Sistema integrat de gestió d’incidències.

Descàrregues


Galeria d'imatges