Conservació de les àrees de jocs infantils municipals d’Alcorcón


Conservació de les àrees de jocs infantils municipals d’Alcorcón

Manteniment i conservació de les zones de jocs infantils i esportives del municipi d’ Alcorcón. Inclou també la remodelació parcial o total de les àrees existents i la col•locació de nous elements. El servei engloba aproximadament 240 zones a mantenir.

Client:
Ajuntament d’ Alcorcón
Localització:
Madrid
Període:
Inici: Juliol 2017. Durada: 2 anys (+2 anys)
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

El servei inclou la inspecció i control,  el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, per tal d’assegurar un alt nivell de seguretat per a l'usuari, així com  mantenir el valor lúdic i estètic de les estructures.

- Revisió setmanal rutinària de totes les instal·lacions per detectar qualsevol anomalia i reparació de les mateixes.

- Revisió del funcionament dels elements de joc i manteniment de les parts mòbils, ancoratges, engranatges, cordes i cargols.

- Revisió integral anual dels jocs, revisió més exhaustiva de totes les estructures. 

- Pintat anual de les estructures i neteja de grafits.

- Manteniment del paviment amortidor de les àrees de joc i sorrals.

- Reparacions, treballs d'urgència i rejoveniment dels jocs, adequant les àrees a la normativa vigent.

- Neteja integral de les zones amb cautxú, incloses les papereres. 

- Manteniment de l’inventari actualitzat de les zones infantils i esportives mitjançant programari lliure. 

 
Descàrregues


Galeria d'imatges